Levi Top

Levi Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP401SW03
150,000원
색상
White
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

재료: 폴리에스터 88%, 폴리우레탄 12%

건강하고 젊은 분위기의 건강한 남성 폴로 스타일의 골프 티셔츠.

유럽 원료를 사용하여 탁월한 흡수력, 빠른 건조, 자외선 차단 및 4방향 스트레치가 가능한 원단을 사용하여 골프를 편안하게 즐길 수 있습니다.

적당한 핏과 환경에 친화적인 소재로 편안함을 더합니다.

Một số thông tin chi tiết của sản phẩm

Nguồn gốc Hàn Quốc
Tháng 6 năm 2022
Nhà nhập khẩu Công ty TNHH A&M Asia

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원