Owen Top

Owen Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP319SV02
180,000원
색상
Dark Blue
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

소재: 폴리에스터 88%; 폴리우레탄 12%
남성 골프 폴로 티셔츠, 현대적이고 젊음을 살려주는 몸에 착 감기는 디테일이 특징입니다.

이 제품은 유럽 원산지의 초고 흡수, 빠른 건조, 자외선 차단이 가능한 원단으로 제작되어 있으며 특히 4방향 신축성을 가지고 골프 스윙을 편안하게 돕습니다.

적절한 핏으로 편안합니다.

환경에 친화적인 소재입니다.

제품의 일부 상세 정보

원산지 대한민국
제조 연도 2022년 6월
수입업체 A&M Asia 주식회사

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원