Johnny Top

Johnny Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP351SW02
158,000원
색상
White
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

PRODUCT VIEW

폴리우레탄 14% 나일론 86% 소재입니다.

골프 남성용 티셔츠는 폴로 셔츠 디자인으로, 한 소매에 있는 디테일이 차별화를 주어 착용자에게 현대적이고 개성 있는 느낌을 줍니다.

이 제품은 슈퍼속건, 빠른 건조, 자외선 차단 및 4방향 스트레치를 제공하는 유럽 원산지의 친환경 소재를 사용하여 골퍼들에게 편안함을 제공합니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원