Bonding Top

Bonding Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP375SE02
48,000원
색상
Beige
크기
Loại sản phẩm: 남성용 긴팔 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

소재: 폴리우레탄 14%, 나일론 86%
자외선 차단 기능이 있는 긴팔 본딩 티입니다.

이 제품은 얇고 가벼운 소재를 사용하여 유럽 원산지로 슈퍼속건, 빠른 건조, 자외선 차단 및 4방향 스트레치 기능을 제공하여 골프 스윙을 편안하게 할 수 있습니다.

맞춤형 착용감과 환경 친화적인 소재입니다.

PRODUCT VIEW

Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원