Bonding Top

Bonding Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP375SK02
48,000원
색상
Black
크기
Loại sản phẩm: 남성용 긴팔 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

소재: 폴리우레탄 14%, 나일론 86%
UV 차단 기능이 있는 긴팔 본딩 티입니다.

이 제품은 가벼우면서도 얇은 원단을 사용하여 땀을 효과적으로 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단 기능과 4방향으로 스트레치하여 편안한 골프 스윙을 돕습니다.

체형에 맞는 편안한 착용감을 제공합니다.

환경에 친화적인 소재입니다.

Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원