Logan Trousers

Logan Trousers

Còn hàng
제품 코드: MSMTP402SK03
169,000원
색상
Black
크기
Loại sản phẩm: 남성용 긴팔 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

PRODUCT VIEW

POLYESTER 88% POLYURETHANE 12%

골프 남성용 폴로 스타일의 풍부한 포맥으로 디자인된 티셔츠는 MIPA 로고 디테일과 독특한 칼라 라인이 돋보이며 현대적인 느낌을 전달합니다.

이 제품은 유럽 원료를 사용하여 땀을 효과적으로 흡수하고 빠르게 건조되며, 자외선 차단과 4방향 스트레치 기능으로 골퍼들이 편안한 스윙을 할 수 있도록 지원합니다.

Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Amber Jacket Amber Jacket
Amber Jacket
236,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원