Neo Top - Long sleeve

Neo Top - Long sleeve

Còn hàng
제품 코드: MSMTP413SA03
148,000원
Màu săc
크기
Loại sản phẩm: 남성용 긴팔 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

POLYURETHANE 14%, NYLON 86%

골프 긴팔 폴로 스타일의 건강하고 젊은 형태로, 가을과 겨울철에 적합합니다.

이 제품은 유럽 소재를 사용하여 땀을 효과적으로 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단 및 4방향 스트레치 기능으로 골퍼들이 편안한 스윙을 할 수 있도록 지원합니다.

체형에 맞는 핏으로 편안함을 제공합니다.

환경에 친화적인 소재입니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원