Lucas Top

Lucas Top

Còn hàng
제품 코드: MSWTP301PG01
191,000원
색상
Dark Blue
크기
Loại sản phẩm: 여성용 긴팔 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

PRODUCT VIEW

POLYESTER 88% POLYURETHANE 12%

스트라이프 패턴과 컬러 믹스가 조화로운 반팔 골프 셔츠, 여름에 멋지게 입을 수 있어요.

이 제품은 유럽에서 유래한 친환경 소재로 골퍼들에게 편안함을 제공합니다. 땀을 신속히 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단과 4방향으로 튼튼한 신축성을 제공하여 스윙 동작을 편하게 할 수 있도록 돕습니다.

체형에 잘 맞는 핏으로 몸매를 돋보이게 합니다.

가슴 앞에 있는 Mipa 로고가 디자인을 강조합니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원