Jaclang Top

Jaclang Top

Còn hàng
제품 코드: MS17TP023SW03
196,000원
색상
White
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

남성 잭랭 폴로 셔츠

여름에 아름답게 입는 반팔 잭랭 티셔츠. 환경 친화적인 유럽 소재를 사용하여 편안함을 제공합니다.

이 제품은 땀을 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단 및 4방향 신축 기능이 있어 편안한 스윙을 보장합니다.

적절한 핏을 가진 디자인입니다.

가슴 앞에 있는 MIPA 로고는 세련미와 우아함을 조성합니다.

가슴 앞의 단추로 쉽게 착용하고 벗을 수 있습니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원