Charlie Top

Charlie Top

Còn hàng
제품 코드: MS17TP097SR03
180,000원
색상
Red
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

PRODUCT VIEW

남성 반팔 폴로 셔츠

여름에 입기 좋은 반팔 티는 환경 친화적인 유럽 소재를 사용하여 편안함을 제공합니다.

땀을 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단 및 특히 4방향으로 편안한 스윙을 지원하여 최상의 편안함을 보장합니다.

적당한 핏으로, MIPA 로고가 팔 부분에 크게 사용되어 세련된, 우아하고 현대적인 디자인을 연출합니다.

앞쪽에 있는 단추로 쉽게 입고 벗을 수 있습니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원