Ace Top

Ace Top

Còn hàng
제품 코드: MSMTP367SV02
191,000원
색상
Dark Blue
크기
Loại sản phẩm: 남성용 칼라 셔츠
Thương hiệu: 업데이트 중
브랜드 원산지: 업데이트 중
Anti See Through

Anti See Through

Comfort Cooling

Comfort Cooling

Light Weight

Light Weight

UV Shield

UV Shield

소재: POLYESTER 88%, POLYURETHANE 12%

남성 골프 폴로 스타일 티셔츠는 손목 디테일이 젊고 신선합니다.

이 제품은 유럽 원단 소재로 만들어져 땀을 효과적으로 흡수하고 빠르게 건조되며 자외선 차단과 4방향으로 편안한 스윙을 할 수 있도록 도와줍니다.

적당한 핏으로 편안합니다.

환경에 친화적인 소재입니다.

Grey Cyrus Top Grey Cyrus Top
Grey Cyrus Top
167,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Benny Top Benny Top
Benny Top
156,000원
Jonas Top Jonas Top
Jonas Top
134,000원
Brian Top Brian Top
Brian Top
161,000원